Tạo ảnh con dấu có tên bạn và người ấy
Home » Tool » Tạo Ảnh

Tạo ảnh con dấu có tên bạn và người ấy

Ảnh Mẫu
Tạo ảnh con dấu có tên bạn và người ấy
Tạo ảnh con dấu có tên bạn và người ấy
Chú ý: Bạn nên chú ý vì mình tạo hình theo phông tên của mình gồm có 3 chữ. Nếu tên bạn nào dài quá sẽ có thể làm vỡ khung ảnh đó nha. Chúc vui...
Văn bản 1:

Văn bản 2:

Chọn Font chữ: Nhấn xem mẫu Font

Chọn màu chữ: